do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Statystyki
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
obszar zainteresowań
władze Katedry
dane kontaktowe
absolwenci naszych specjalności

Struktura organizacyjna
pracownicy
współpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje
seminaria
wyklady

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Przedmioty prowadzone w ramach katedry
SAMPLE SURVEYS
Kod ECTS:
Punkty ECTS:
L. Godz:
Wyklad: 15
Rok:
Semestr:
Status:
fakultatywny
Język:
english
Dla studentów studiów stacjonarnych, wykład do wyboru
Prowadzacy wykład:
                        prof. dr hab. Szreder Mirosław
Prowadzacy cwiczenia:
Opis przedmiotu:
Lecturer: Mirosław Szreder, Professor
E-mail: mszreder@wzr.ug.edu.pl
Homepage: http://statystyka.wzr.ug.edu.pl/
Course Website:
Content/ Course Description
1. Marketing research problems and management decision problems. The scope and the role of opinion polls. Sources of data, primary and secondary data.
2. Sampling: design and procedures. Official registers as sampling frames. Nonprobability sampling techniques: convenience sampling, judgmental sampling, quota sampling, snowball sampling
3. Selected probability sampling techniques. Sources and classification of errors in sample surveys. Dealing with non-response error.
4. Opinion polls, pre-election polls, and exit polls. Accuracy of election forecasts. The role of non-sample information in sample surveys.
Bibliografia:
Bibliography
1) V. Barnett, Sample Surveys. Principles & Methods, E. Arnold (2nd edition), 1992;
2) W.G. Zikmund, Business Research Methods, The Dryden Press (5th edition), 1997.
3) Szreder M., On the Importance of Statistical Confidentiality for the Quality of Survey Data, “Statistics in Transition”, 2008, vol. 9, no. 1, pp. 183-186.
4) Szreder M., The role of statistics in survey design in the field of social sciences; in: Cz. Domański and D. Pekasiewicz (ed.): Methods of Multivariate Statistical Analysis and their Applications, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 206, Łódź 2007
Grading
Homework - Essay prepared by individual or pairs of students.
wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 29-09-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry